Bennäs Apotek

Bennäs apotek har flyttat till nya utrymmen. Adressen är samma, Vasavägen 1.

Öppethållningstider:
må – ti  9 – 17
ons     10 – 17
to-fre   9 – 17

Bennäs Apotek
Vasavägen 1 (Depocenter)
68910 Bennäs

Telefon 020 775 9560 *
bennas.apotek(a)apteekit.net

Postens betjäningspunkt
Öppnad 2.2.2015

*samtalspris från fast telefon 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min
samtalspris från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min