Ansvar

Ansvar är en del av vår vardag

Ansvaret berör samhället, personalen, miljön och ekonomisk verksamhet.

Ansvar betyder, att man vill handla ansvarsfullt och göra mera än vad lagar och förordningar bestämmer. Ansvar är en inställning, ett sätt att handla. Ansvar är en fråga om val , samt om små, konkreta handlingar i vardagen.

Andra viktiga värderingar för oss förutom ansvarstagande , är ett gott samarbete, utveckling av verksamheten och det viktigaste av allt är naturligtvis välmående kunder.

En stark och ansvarsfull lokal verksamhet

Bothnia apoteket har verkat över 100 år. Vi medverkar i jakobstadsbornas vardag på många sätt och vi vill stöda och uppmuntra till ett hälsosamt liv och en välmående befolkning.

Vi vill också uppmuntra till små, goda gärningar. Vi tar emot kundernas medicinavfall och vi har avtal med anläggningen för problemavfall som destruerar avfallet på rätt sätt. Vårt eget avfall återanvänds och sorteras: kartonglådor, planscher och annat lämpligt material ger vi till lokala daghem som hobbymaterial.

Vi stöder välgörande ändamål ekonomiskt. Vi värnar om personalens välmående och dess utveckling av yrkeskunnandet.

Tillgänglighet är ansvarstagande

Vi är måna om att kundens besök i apoteket löper smidigt och vi vill betjäna kunder från när och fjärran, var och en personligt. Vi har öppet alla dagar, också helgdagar. Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Bennäs sidoapotek fungerar även som Postens kundtjänst, varifrån man både kan skicka och hämta postförsändelser.

Vårt nätapotek, familjeapoteket.fi levererar apoteksprodukter till den plats som kunden önskar. Kunden kan söka produkter hemma och beställa i lugn och ro. På vår nätsida finns också en chat, som underlättar handeln på nätet. Kunden kan ställa frågor angående produkter eller läkemedelsbehandling av en farmaceut, som svarar så snabbt som möjligt.

Vårt apotek är en föregångare i utvecklingen av apotekens pålitliga och säkra nätbetjäning. Egenvårdsmediciner kunde beställas på nätet redan år 2008, nu kan man också beställa receptmediciner i och med att e-Recept togs i bruk.

Kvalitetscertifikat

Kvalitetscertifikaten 9001:2008 och 14001:2004 är bevis på vår verksamhet och hur vi regelbundet förbättrar den.

Apoteket Bothnias miljöpolitik

Målsättningen med Apoteket Bothnias miljöpolitik är att kontinuerligt utveckla och förbättra miljöaspekter, minska på miljöförstöring samt följa lagar och förordningar. Vi förbinder oss att beakta miljöaspekter genom vår miljöpolitik.