Kanta-asiakkuus

Som stamkund får du alltid det lilla extra

Bli stamkund! Som stamkund kan du ännu smidigare uträtta dina ärenden på apoteket och vi kan bättre kontrollera dina recept och medicinering. Du får också stamkundsförmåner.

  • gratis receptförnyning
  • förmånligare hemtransport
  • rabatt på egenvårdsprodukter

Välkommen att bli stamkund på Olo-apoteket Bothnia och Bennäs!

Det är gratis att bli stamkund och du får förmåner genast! Ditt FPA-kort fungerar som stamkundskort. Du får förmåner på apoteksprodukter och -tjänster, samt gratis receptförnyning. Dessutom kontrollerar vi din medicinering när du uträttar receptärenden.

Fyll i blanketten och tryck på SÄND. Du kan också bli stamkund på apoteket!


Stamkundsavtal


*) Apoteket använder personsignum för att identifiera kunder när vi behandlar receptärenden. Personsignum försäkrar att personer med samma namn inte blandas

Avtal om upprätthållande av kundregister och stamkundsavtalsvillkor: Som stamkund godkänner jag att ovannämnda apotek upprätthåller ett register över uppgifterna jag uppgett i avtalet samt över mina köp av läkemedel. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Apoteket får endast använda mina uppgifter för apotekets egna information, marknadsföring samt för uppföljning av min medicinering. Genom att underteckna detta avtal ger jag apoteket rätt att hämta mina FPA-ersättningsuppgifter i realtid via FPA:s elektroniska tjänst då jag hämtar ut mina receptbelagda mediciner. Apoteket sparar uppgifter om min medicinering samt mina grundläggande uppgifter tillsvidare. Kunden förbinder sig att meddela om uppgifterna ändras. Avtalet upphör då kunden meddelar därom och uppgifterna kan raderas vid avslutat medlemskap, samt då kunden inte handlat på apoteket på två år. Medlemskapet är gratis och förpliktar inte till något.