Bothnia apteekin esittely

Apteekin henkilökuntaleikkonen6248_rajattu

Bothnia apteekissa työskentelee 13 alan ammattilaista: apteekkari, proviisori, yhdeksän farmaseuttia sekä lääketyöntekijä ja tekninen apulainen.

Palvelemme jokaista asiakasta aina ammattitaitoisella ja ystävällisellä otteella. Olemme lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden asiantuntijoita. Reseptintoimituksessa kerromme lääkkeestä ja sen käytöstä tarvittavat tiedot annosteluohjeineen. Opastamme mahdollisten laitteiden ja apuvälineiden käytössä.

Osaamme kertoa asiakkaalle, mistä itsehoitoapteekin tuotteesta voisi olla apua hänen oireisiinsa. Tiedämme lähes kaiken vitamiineista ja ravintolisistä. Tunnemme myös laadukkaat kosmetiikkatuotteet ja osaamme neuvoa sopivat tuotteet ihotyypillesi.

Bothnia apteekin missio

Me Bothnia apteekissa, osana terveydenhoitoa tarjoamme asiakkaillemme luotettavasti ja ystävällisesti tuloksekasta lääkehoitoa ja terveyttä edistäviä tuotteita ja palveluita. Olemme avoimia uusiin haasteisiin.

Bothnia apteekin arvot

Hyvä henki

Arvostamme toisiamme ja omaa työtämme. Olemme avoimia ja rehellisiä toisillemme. Arvostus, yhdessä tekeminen, elämänmyönteisyys, tasapuolisuus ja yhteisesti sovitut toimintatavat säilyttävät apteekkimme hyvän hengen.

Hyvinvoiva asiakas

Pidämme asiakkaistamme. Olemme heitä varten. Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla vuorovaikutteisesti. Palvelumme on asiakaslähtöistä ja meillä on riittävästi aikaa asiakkaillemme.

Uudistuskykyinen toiminta

Seuraamme alan kehitystä ja tartumme uusiin haasteisiin innokkaasti ja avoimesti.

Yhteistyöllä tulosta

Yhteistyöllä, uudistuskykyisellä otteella ja asiakkaiden hyvinvoinnista huolehtimalla luomme toiminnallemme vahvaa ja kehittyvää tulevaisuutta.

Bothnia apteekin ympäristöpolitiikka

Bothnia apteekin ympäristöpolitiikan tavoitteena on sitoutuminen ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä lainsäädännön ja muiden määräysten noudattamiseen. Sitoudumme hoitamaan ympäristöasioita ympäristösuunnitelmamme kautta.

Apteekimme ympäristöpolitiikka koskee Bothnia apteekkia, Pännäisten sivuapteekkia sekä verkkoapteekkiamme perheapteekit.fi.

Apteekin henkilökunta tiedostaa toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja huomioi ne asettamalla ympäristösuojelullisia päämääriä ja tavoitteita. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnoittain ja niitä arvioidaan vuosittain sisäisissä auditoinneissa. Kiinnitämme myös huomiota henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuteen.

Bothnia apteekin merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat:

Lääkejätteiden käsittely ja tiedottaminen

Jätteiden käsittely ja lajittelu

Kierrätys ja luonnon varojen säästäminen

Energiankulutus

Varastonhallinta

Olemme asettaneet jokaiselle osa-alueelle ympäristötavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja vaikutuksia mitataan.

100-vuotias apteekki

Olemme juhlistaneet Bothnia apteekin 100-vuotistaivalta vuonna 2013. Campus Allegron upeissa tiloissa vietimme 100 vuotisjuhlaa ja kuuntelimme juhlaesitelmää. Apteekissa on tarjottu 100-vuotiskahvit. Kiitämme kaikista onnitteluista ja osallistumisesta juhlaviikolla!

ryhmakuva