Apteekin henkilökuntaa hyllyjen edessä

Apoteket Bothnia – betjäning för din hälsa!

Vi prioriterar professionalitet och vänlighet i vår betjäning. Vi är proffs på mediciner och egenvårdsprodukter.

Tillsammans med övriga hälsovården stöder vi dig på din resa till en friskare framtid: vi ger råd vid val av lämpliga produkter, dosering av mediciner och användning av olika hjälpmedel samt ser till att din läkemedelsbehandling är trygg. Kontinuerlig skolning och uppföljning av ny information är en del av vårt jobb. Ditt välmående är viktigt för oss!

 

”Tillsammans med övrig hälsovård stöder vi dig på din resa till en friskare framtid.”

 

 

Helena Leikkonen

Apotekets värderingar, som vi hoppas också förmedlas till våra kunder:

Bra gemenskap

Vi respekterar varandra och vårt arbete. Vi är öppna och ärliga gentemot varandra. Respekt, samarbete, positivitet, jämställdhet och gemensamt överenskomna arbetssätt uppehåller vår goda gemenskap

Välmående kund

Vi tycker om våra kunder. Vi är här för dem. Vi betjänar våra kunder professionellt. Vi betjänar utgående från kundens behov och vi har tillräckligt med tid för våra kunder.

Förnybar verksamhet

Vi följer med branschens utveckling och är öppna för nya utmaningar.

Resultat med gemenskap

Vi skapar en stark grund och möjlighet att utvecklas genom samarbete, öppen inställning och genom att bry oss om våra kunders välmående.

Ansvarsfullhet är vår inställning, vårt sätt att jobba

Vi tar hänsyn till miljön i vårt sätt att handla och i vår utveckling. Vi uppföljer och granskar kontinuerligt att vår miljöplan uppföljs.

Våra viktigaste miljöaspekter är:

 • Hantering av och information om läkemedelsavfall
 • Avfallssortering
 • Återvinning och besparande av naturresurser
 • Energiförbrukning
 • Lagerhållning

Ansvarsfullhet innebär beaktande av samhället, personalen och miljön samt ekonomiskt handlande. Ansvarsfullhet är fråga om val – små, konkreta handlingar i vardagen.

En bra tillgänglighet är också ansvarsfullhet

Vi har alltid satsat på flexibel betjäning och tillgänglighet och utvecklat nya sätt att betjäna våra kunder.

 • Vi har öppet alla dagar, även helgdagar.
 • Vi betjänar på finska, svenska och engelska.
 • I vårt sidoapotek i Bennäs finns också Postens betjäningspunkt för att betjäna områdets befolkning.
 • Vårt nätapotek familjeapoteket.fi levererar apoteksprodukter, mediciner och receptmediciner direkt till kunden.
 • På vår nätsida finns en chat-tjänst som underlättar kontakten med apoteket.
 • Med Remomedi-applikationen kan du uträtta ärenden med hjälp av videokontakt.

Apoteket Bothnia är ett undervisningsapotek

Vi fungerar som ett undervisningsapotek, det vill säga att  vi skolar studerande till proffs inom vår branch. Det här ger oss många möjligheter, för undervisning är alltid  ömsesidigt. Vår personal skolar sig också kontinuerligt och följer flitigt med branchen.

Certifierad kvalitet

Kvalitetscertifikaten 9001:2008 och 14001:2004 utgör grunden för våra handlingssätt och utveckling av vår verksamhet.

Olo Apteekki Bothnia julkisivu
Apteekin henkilökuntaa kassalla
Apteekin hyllyjä